Eva Apostolidou in front of a monumental Takis sculpture

Eva Apostolidou in front of a monumental Takis sculpture